Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat az Implementor Média Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az Implementor Média Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

Az Implementor Média Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse.

Az Implementor Média Kft. nagy gondot fordít honlapjának elérhetőségére és karbantartására, valamint arra, hogy pontos és naprakész tartalmi adatokat nyújtson, viszont az Implementor Média Kft. azonban nem tudja garantálni, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Implementor Média Kft. kifejezetten kizárja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy – mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat – üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi ill. konkurenciavédelmi vaqy kizárólagossági marketinggel összefüggő szakmai okból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek. Ebben az esetben erről tájékoztatja a Megrendelőt. Köszönjük a megértést.

Az Implementor Média Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Implementor Média Kft. azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa, illetve a Blog tartalmakat a megadott lehetőségek szerint és a forrás megjelölésével közösségi csatornákon megossza.

Az Implementor Média Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.

Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Implementor Média Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az Implementor Média Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

Az Implementor Média Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Implementor Média Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az Implementor Média Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog

Ezen honlap design-ja a szerzői jogvédelem szerint képzőművészeti alkotásnak minősül, ezért külön védelmet élvez. A weboldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, forráskódja szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalnak, mint képzőművészeti alkotásnak a szerzője Richter László. Az szerző írásos engedélye nélkül az oldal forráskódjának és egyéb részeinek másolása, módosítása, további felhasználása szigorúan tilos!

Az Implementor Média Kft. weboldalai, illetve annak tartalma vagy bármely részlete (beleértve a hozzá tartozó oldalakon található szövegeket, elrendezéseket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, videót, felvételeket, forráskódot és egyéb tartalmi elemeket) szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az Implementor Média Kft. jogosult. A www.implementor.hu honlap védett elemei összességének vagy bármely részének bármilyen formában vagy eszközzel történő másolása, adaptálása, lefordítása, rendezése, módosítása vagy bárminemű más hasznosítása szigorúan tilos.

Kötbér a jogellenes használatért

A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevél sorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető anyagok, a videók, képes és hanganyagok, oktatóanyagok szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és az IMPLEMENTOR Média Kft., valamint Richter László szerző jogtulajdonát képezik.

A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása TILOS, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.

A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Richter László) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Richter László) és a forrás (a weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalomrészlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

Amennyiben a honlap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye nélkül és hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 150.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázötvenezer forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. 

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

Illetékesség

A jelen Jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Scroll to Top